Ånge är inte till salu

Jag vill höra era röster…

När jag var barn och gick på mellanstadiet hade några av killarna i klassen en tävling som gick ut på att de skulle kyssa alla tjejerna på skolan på munnen. Även de som gick på lågstadiet. Den som kysste flest vann.

Nu tar vi tillbaka

DEBATTARTIKEL: Under åtta års tid har en moderatledd regering styrt det här landet. När vi gör bokslut ser vi ett resultat som skrämmer. Vi ser skattesänkningar som gynnat män på bekostnad av kvinnor, vi ser ökade klassklyftor, vi ser välfärdsoligarker som skor sig på vår välfärd och vi ser en havererad miljöpolitik. Vi ser försvagade fackföreningar och vi ser att arbetslösa och sjukskrivna som fått försämrade livsvillkor. Vänsterpartiet har ett annat recept för Sverige och Västernorrland. Vi vill bygga vårt samhälle på omtanke och rättvisa i stället för på girighet och ökande klasskillnader. Vi tar tillbaka nu och lyfter också...

VILL DU LÄSA CHRISTINA HÖJ LARSENS 1:A MAJ-TAL? HÄR FINNS DET I SKRIFTLIG FORM

Kamrater, mötesdeltagare… Vår välfärd är inte till salu. Efter att regeringen Reinfeldt nu i åtta år har skapat förutsättningar för sina vänner riskkapitalisterna att gå till dukat bord och festa loss på välfärden går nu 9,2 miljarder av våra skattepengar varje år till privata vinster. 9,2 miljarder. Det är en svindlande summa som motsvarar lönekostnader för t.ex. 23 000 undersköterskor årligen. Riskkapitalisterna lämnar stora hål efter sig när de mumsar i sig vår välfärd. Bara inom sjukvården handlar det om cirka 4,2 miljarder kr per år. Det resulterar till exempel i: •10 procent lägre personaltäthet i privat äldreboenden •15 procent lägre lärartäthet vid...