Ånge är inte till salu

VILL DU LÄSA CHRISTINA HÖJ LARSENS 1:A MAJ-TAL? HÄR FINNS DET I SKRIFTLIG FORM

Kamrater, mötesdeltagare…

Vår välfärd är inte till salu.

Efter att regeringen Reinfeldt nu i åtta år har skapat förutsättningar för sina vänner riskkapitalisterna att gå till dukat bord och festa loss på välfärden går nu 9,2 miljarder av våra skattepengar varje år till privata vinster. 9,2 miljarder. Det är en svindlande summa som motsvarar lönekostnader för t.ex. 23 000 undersköterskor årligen.

Riskkapitalisterna lämnar stora hål efter sig när de mumsar i sig vår välfärd. Bara inom sjukvården handlar det om cirka 4,2 miljarder kr per år. Det resulterar till exempel i:

•10 procent lägre personaltäthet i privat äldreboenden

•15 procent lägre lärartäthet vid fristående gymnasier

Kamrater – Regeringen Reinfeldt är som den där jobbiga gästen på festen som vägrar gå hem. Den som egoistiskt tömmer alla chipsskålar, breder ut sig i soffan och girigt nosar upp det sista vinet.

Från oss i Vänsterpartiet är budskapet glasklart: Festen är slut, Reinfeldt! En välfärd att lita på har inte råd att låta riskkapitalet festa bort lärare i skolan, personal ur äldrevården eller sköterskor ur sjukvården.

Vi vill att välfärden ska ägas gemensamt av oss alla eller av icke-vinstdrivande aktörer. Företag som vill fortsätta verka inom välfärden är välkomna att göra det genom att omvandla sig till ickevinstdrivande-bolag.

Så upp ur soffan, Reinfeldt! Ta med dig dina giriga vänner när du går. En röst på Vänsterpartiet är en röst för en välfärd att lita på och stopp för vinstintressen.

Kamrater, systrar, mötesdeltagare…

Kampen mot det orättvisa klassamhället är också en kamp mot patriarkatet. Det handlar om att skapa ett rättvist och solidariskt samhälle där Zahra och Per har lika tillgång till makt och resurser. Ett samhälle där det inte är en ekonomisk förlust att vara kvinna. Ett samhälle där kvinnor har samma möjligheter som män att arbeta och får lika lön för sitt arbete. Ett samhälle där barn har lika rätt till sina föräldrar – mammor och pappor.

Vi vet alla att Sverige inte ser ut så idag. Därför krävs en progressiv politik. Feminism handlar om makt. De feministiska framsteg vi gjort historiskt är resultat av medvetet och envist arbete. De är framsteg som aldrig åstadkommits utan politisk vilja och ekonomisk kraft bakom orden. Och framförallt är det framsteg som innebär att vi prioriterat gemensam välfärd. Det har gynnat hela svenska samhället – bland annat genom en hög andel kvinnor i förvärvsarbete.

För det är framförallt kvinnorna som har betalat det högsta priset för de senaste åtta årens borgerliga politik. Det är vi kvinnor som framförallt kompenserar för en fallerande välfärd: När äldreomsorgen säljs ut och vi inte längre kan känna oss trygga med att mormor tas väl om hand är det vi kvinnor som tar hand om de gamla. När det inte finns barnomsorg på obekväma arbetstider för våra barn är det vi kvinnor som tvingas till deltidsarbete. Det syns– kamrater – i kvinnors sjukskrivningar, lägre pensioner och socialförsäkringar.

Systrar – vi är trötta på att vänta! För vi vet vad det innebär att vara kvinnor i borgerlighetens Sverige. Vi vet att inkomstgapet mellan män och kvinnor har ökat med 50% under borgerligheten och att löneskillnaden mellan en genomsnittlig kvinna och man i dagens Sverige idag är 4500 kronor.

Och vi vet att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte är klasslösa – tvärtom fördjupas de ännu mera om vi lägger till ett klassperspektiv.

Vi vet att arbetarkvinnor på punkt efter punkt har de absolut sämsta arbetsvillkoren. De har högst grad tidsbegränsade anställningar. Över femtio procent arbetar deltid. Och de har litet inflytande över när, var, hur och i vilken takt olika arbetsuppgifter ska utföras. De jobbar mest obekväma arbetstider och har minst makt.

Regeringen har lagt 27 gånger mer på sänkta skatter till högavlönade, framför allt män, än vad den lagt på den samlade välfärden i form av vård, skola och omsorg. 27 gånger mer.

Det är – kamrater – vårt ansvar att istället skapa ett jämställt och rättvist samhälle. Du, din mamma, din syster, din fru ska inte längre behöva vänta.

Jobbskatteavdrag och bidrag till så kallade ”livspussel” genom t ex RUT individualiserar symptom och lösningar på det ojämställda samhället. Men lösningen på ojämställd och ojämlik politik kan aldrig vara individuell. Den kan inte köpas för den enskilda på en medsysters bekostnad!

Vänsterpartiet har en politik som tar ansvar för omfördelningen av makt och resurser för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle för oss alla – inte bara de få.

Därför föreslår vi mer resurser till hela välfärden. Det är pengar till förlossningsvård, fritidshem, skola, äldreomsorg och sjukvård. Det är verksamheter som vittrat sönder de senaste åren.

I vår budget ligger även en lång rad satsningar på de med lägst inkomster. Vänsterpartiet föreslår bland annat höjt underhållsstöd, förbättrad sjukersättning, höjt bostadstillägg, höjt försörjningsstöd för barnfamiljer och sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, m.fl. Den ekonomiska jämlikheten kommer att öka med en sådan politik.

Regeringen har istället ökat de ekonomiska orättvisorna i samhället. Det är dags att välja en annan väg. Vi bekämpar inte arbetslösheten genom att straffa de arbetslösa, folk blir inte friskare av sämre sjukförsäkring. Vi vill att man ska kunna lita på att det finns ett skyddsnät som håller om man råkar bli arbetslös eller sjuk.

Kamrater! Banksektorn har under borgarnas tid vid makten fått mer sänkt skatt på ett år än de planerar att skolan ska få de kommande fyra åren. Det visar väldigt tydligt var borgerligheten har sina intressen. Vänsterpartiet föreslår istället en röd skatteväxling. Den innebär att ingen låg- och medelinkomsttagare ska få högre inkomstskatt med Vänsterpartiets politik. Om man har en lön på 30 000 kronor eller mer per månad får man däremot betala lite mer i skatt. För att finansiera detta vill Vänsterpartiet beskatta den finansiella sektorn, dvs. banker och kreditmarknadsinstitut mer än idag.

När regeringen räddar bankerna i både Sverige och EU räddar Vänsterpartiet istället välfärden!

Kamrater, miljövänner…

En kamp för det rättvisa samhället förutsätter också en kamp för vårt gemensamma klot – och för våra möjligheter att fortsätta leva här tillsammans. Att ta sig an de klimatutmaningar som världen står inför är att visa solidaritet med de som redan nu drabbas av klimatförändringar runtom i världen och med kommande generationer. Vänsterpartiet är det parti som budgeterar mest för grön omställning i form av satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik i både stad och i glesbygd, energiomställning och grön teknik.

Investeringar i grön omställning skapar samtidigt värdefulla arbetstillfällen som bidrar till en långsiktig hållbarhet.

Vi har höga ambitioner och är beredda att göra stora investeringar eftersom vi vet att det handlar om själva förutsättningen för vår framtid på jorden – klimatet kan inte vänta.

Kamrater, antirasister…

Idag – på arbetarrörelsens dag – marscherar nazister för andra året i rad i Jönköping. Det är ett hån mot allt denna dag innebär.

Vi får aldrig avstanna i arbetet för ett rättvist samhälle där alla har en plats. Nazismen har ingen chans i ett fungerande demokratiskt samhälle med rättvisa och jämlikhet. Vår största insats är att alltid fortsätta bygga ett bättre samhälle, med mer rättvisa mellan kvinnor och män, att minska arbetslöshet, segregation och bostadsbrist och att få ungdomar som tappat framtidstron att återfå den. Det är ett stort och svårt arbete som måste göras samtidigt som vi är en del av den breda kampen mot rasism och hat.

Nazisterna och deras vänner i riksdagen behöver våld, konfrontation och hat för att få näring. De dör ut när klyftor minskar och det demokratiska samtalet fördjupas. När människor kan tåga med barnvagn på demonstrationer, när kvinnor kan synas i debatten utan att mötas av näthatet, när människor behandlas lika, när plånboken inte styr människovärdet och när vi talar med varandra. Då förtvinar hatet och solidariteten och omtanken växer.

Under det senaste året har vi sett några av de största antirasistiska demonstrationerna någonsin. Och för bara några veckor sedan såg vi här i Kramfors hur mycket solidaritet och värme det finns. Vi är så många flera som tror på gemenskap än de dom tror på splittring och hat.

Vårt budskap till nazister och rasister är samma som det varit historiskt: No pasaran! Tillsammans ska vi se till att rasismen inte får någon plats i vår framtid.

Slutligen – kamrater, mötesdeltagare…

Vi står inför två val i år. EU-valet och riksdagsvalet. Jag vet att många känner sig uppgivna och trötta på ett EU-system som verkar avlägset och i många fall orimligt. Men det får inte hålla oss hemma från valurnorna.

Bryssel behöver fler socialister, feminister och antirasister – inte färre!

När Europas borgerlighet vill rädda bankerna och försämra arbetsrätten behöver vi en stark vänster som kan rädda välfärden och stå upp för lika villkor på arbetsmarknaden.

När Europas reaktionärer vill vrida tillbaka klockan och inskränka aborträtten, kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och rätten att älska den man vill kämpar vänstern för kvinnans rätt till sin kropp och försörjning och för att få upp hbtq-rättigheter på den Europeiska agendan.

När EU förhandlar handelsavtalet TTIP med USA vill borgerligheten låta företag kunna stämma stater som inte låter dem driva rovdrift på vinst eller miljö. Då behövs en stark vänster!

Men framförallt, kamrater – detta är året då vi har möjlighet att vinna över Reinfeldt två gånger. Låt oss ta chansen! Festen för de få är förbi. Dags för en politik som rymmer oss alla!

Kopiera länk