Ånge är inte till salu

Nu tar vi tillbaka

DEBATTARTIKEL:
Under åtta års tid har en moderatledd regering styrt det här landet. När vi gör bokslut ser vi ett resultat som skrämmer. Vi ser skattesänkningar som gynnat män på bekostnad av kvinnor, vi ser ökade klassklyftor, vi ser välfärdsoligarker som skor sig på vår välfärd och vi ser en havererad miljöpolitik. Vi ser försvagade fackföreningar och vi ser att arbetslösa och sjukskrivna som fått försämrade livsvillkor.
Vänsterpartiet har ett annat recept för Sverige och Västernorrland. Vi vill bygga vårt samhälle på omtanke och rättvisa i stället för på girighet och ökande klasskillnader.
Vi tar tillbaka nu och lyfter också fram feminismen i handling – inte bara i ord. Vi vill bland annat att föräldraförsäkringen ska vara individuell, vi vill ha en samtyckeslagstiftning och vi satsar speciellt på våra kvinnojourer. Kvinnodominerade yrken inom kommunal omsorg ska ha rätt till heltid och vi vill få ett slut på delade turer.
Vi tar tillbaka de statliga bidragen till överklassen som finansierar deras städ- eller läxhjälp genom RUT-bidraget. Vi vill satsa resurser på skolan och lärarna så att de kan ge alla barn bra förutsättningar att klara sin utbildning. Vi satsar för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten.
Vi tar tillbaka den privatiserade välfärden i Sverige. Det får vara slut på slöseriet där våra gemensamma skattepengar används till vinster i välfärden istället för att gå till det som de var tänkta till. I Västernorrlands kommuner är ett av våra vallöften att vi vill återta alla privata äldreboenden som är vinstsyftande till kommunal drift.
Vi vill skapa en omsorg som är bra för både de äldre och de som arbetar där. Med Vänsterpartiets program tillförs vården och omsorgen mer resurser och anställda. Vi säger nej till LOV och vill i stället ge de äldre ”egna timmar” där de väljer innehållet i hemtjänsten.
Vi tar tillbaka initiativet i klimatarbetet. Vi måste radikalt ställa om vårt samhälle, bort från fossilsamhället. Vi är det parti som satsar mest på miljöinvesteringar under de kommande åren. Vi vill satsa på en utbyggd kollektivtrafik med avgiftsfritt resande som vårt långsiktiga mål.
Slutligen – en röst på Vänsterpartiet är en röst för ett mer solidariskt Sverige och ett mer jämlikt Västernorrland , vars kommuner sätter välfärden före borgerligt vinsttänkande.
Välfärden är inte till salu.

Christina Höj Larsen, första namn på riksdagslistan, Vänsterpartiet
Christiane Rüdiger (Sundsvall)
Heidi Jacobsen (Timrå)
Örjan Olsson (Ånge)
Samtliga förstanamn på respektive kommunlista för Vänsterpartiet

Kopiera länk