• Hem
  • FÖRETRÄDARE
sida

FÖRETRÄDARE

Ledamot i Kommunfullmäktige:  Örjan Olsson
Ledamot i Kommunfullmäktige:  Birgitta Liivlaid
Ersättare i Kommunfullmäktige:  Jessica Liivlaid
Ersättare i Kommunfullmäktige:  Stefan Åsén
Ledamot i Kommunstyrelsen/AU/POU:  Örjan Olsson
Ersättare i Kommunstyrelsen/AU/POU:  Eva Mari Wernström
Ledamot i Socialnämnden:   Birgitta Liivlaid
Ledamot i Humanistiska nämnden:  Stefan Åsén
Ledamot Kommunrevisionen:   Ain Liivlaid
Kopiera länk